NaglowekAdresowy

Cosmo  jest elastyczną, homogeniczną, kalandrowaną i prasowaną, kompaktową wykładziną podłogową obiektową, występującą w rolkach lub płytkach.

Wykładzina obiektowa jest antystatyczna, o wzorze półkierunkowym, barwiona na wskroś. Zabezpieczona jest ochronną warstwą utwardzonego poliuretanu (PUR), ułatwiającą konserwację, wzmacniającą odporność na zarysowania i eliminującą konieczność akrylowania.
Cosmo jest wykładziną obiektową trudnozapalną, wydziela mało dymu w trakcie spalania i nie dynamizuje rozwoju pożaru w pierwszej fazie, co oznacza, że nie wystąpi intensywna emisja toksycznych składników produktów rozkładu i spalania. Posiada własności bakteriobójcze i grzybobójcze. Zgodna jest z normą PN-EN 649 (klasa 34-43, grupa P), klasyfikacja K5

WZÓR

Mystkowska Company


tel. 602 226 252

www.wykladzinyobiektowe.eu
biuro@wykladzinyobiektowe.eu