NaglowekAdresowy

Ultra 43 – elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna. Produkowana w arkuszach i płytkach. Zabezpieczona poliuretanem PUR.lobby ultra Odporna na działanie mikroorganizmów.

Charakteryzuje się delikatnym bezkierunkowym wzorem. Ma własności rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budownictwie mieszkaniowym o wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną, np. na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnei, diagnostycznej, teletransmisyjnej a także urządzeń komputerowych.

ultra 43a

Grubość całkowita 2,0 mm

Warstwa użytkowa 2,0 mm

ultra

Mystkowska Company


tel. 602 226 252

www.wykladzinyobiektowe.eu
biuro@wykladzinyobiektowe.eu