NaglowekAdresowy

Elektra 43 – elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna. Produkowana w arkuszach i płytkach. Zabezpieczona poliuretanem PUR EL. Posiada wzór elektra 43bezkierunkowy.

Ma własności przewodzenia ładunków elektrostatycznych. Może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obiektach użyteczności publicznej o bardzo wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną gdzie ma być spełniony warunek oporu upływu posadzki R2 ≤ 106Ω, np., w pomieszczeniach użytkowania aparatury diagnostycznej, na salach operacyjnych i salach intensywnej opieki medycznej, w przemyśle elektronicznym w przemyśle zbrojeniowym, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
Wykładzina posiada spód stanowiący lustro przewodzące, co pozwala na montaż wykładziny bez użycia kleju przewodzącego i powoduje równomierne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z całej powierzchni podłogi.

Warstwa użytkowa 2,0 mm

elektra

 

Mystkowska Company


tel. 602 226 252

www.wykladzinyobiektowe.eu
biuro@wykladzinyobiektowe.eu