NaglowekAdresowy

Sport – elastyczna wykładzina wielowarstwowa z nieprzezroczystą warstwą użytkową barwioną w masie. Produkowana w arkuszach. Zabezpieczona rondo 42 sportpoliuretanem PUR. Przeznaczona do stosowania w zamkniętych obiektach i pomieszczeniach o charakterze sportowym, np. wielofunkcyjnych halach sportowych, szkolnych salach gimnastycznych, salach treningowych, siłowniach, salach fitness, pomieszczeniach rehabilitacji ruchowej.

Pomieszczenia, w których zastosowano wykładzinę Sport mogą być również wykorzystywane do zajęć pozasportowych.

1.   Warstwa użytkowa z barwionego czystego PVC

2.   Warstwa spodniarondo sport

 

 

Mystkowska Company


tel. 602 226 252

www.wykladzinyobiektowe.eu
biuro@wykladzinyobiektowe.eu