NaglowekAdresowy

Elastyczna, homogeniczna, kalandrowana, kompaktowa wykładzina PCV w rolkach lub płytkach. Wykładzina ta jest antystatyczna, o wzorze bezkierunkowym, barwiona na wskroś.

Elastyczna, homogeniczna, kalandrowana, kompaktowa wykładzina PCV w rolkach lub płytkach. Wykładzina ta jest antystatyczna, o wzorze bezkierunkowym, barwiona na wskroś.

Posiada pokrycie zabezpieczające Evercare, które zastąpiło dotychczas stosowane PUR Protect.

Co oznacza zabezpieczenie Evercare:
- zwiększoną wytrzymałość wykładzin homogenicznych na zaplamienia i mikrourazy
- nowy sposób aplikacji i nowe surowce
- niespotykaną grubość i twardość powłoki zabezpieczającej
- zmniejszone koszty codziennego i okresowego czyszczenia wykładzin
- gwarancję dożywotniego braku konieczności dodatkowego zabezpieczania (akrylowania) wykładzin bez względu na intensywność ich używania.
- znaczące poprawienie jakości wykładzin homogenicznych

WZÓR

Mystkowska Company


tel. 602 226 252

www.wykladzinyobiektowe.eu
biuro@wykladzinyobiektowe.eu